สถานที่ท่องเที่ยว

1. วัดผาซ่อนแก้ว
2. ร้านกาแฟพิโนลาเต้
3. รูท 12