ร้านอาหาร

1. นมัสเต อาหารอิสลาม
2. โบราณนิยม
3. ร้านอาหารมาลี
4. ร้านบ้านนายต๋อย
5. ครัวเขาค้อ
6. เลอบูม อาหารใต้